marți, septembrie 13, 2005

Grecii si romanii ori Despre obârşie sau soi


Motto:
Nu-mi cerceta obârşia,ci ţine-n seamã soiul,
Guşti fructul, nu tulpina, chiar aur de-ar pãrea...
--- Vasile Voiculescu Sonetul CLV---


Când începe istoria Bizanţului?

a) 284 cu reformele lui Diocleţian;
b) 330 la inaugurarea Constantinololului;
c) 395 după moartea lui Teodosie I cel Mare;
d) 476 la căderea Romei sub Odoacru.

Ei bine, sunt de părere că în nici una din datele de mai sus. Imperiul Bizantin a început sa se nască mult înainte de de Diocleţian. Rădăcinile sale sunt în Imperiul Alexandrin şi doctrina sa se află în strategia civilizatoare universalistă greco-romană.

Cu siguranţă se poate vorbi de "Imperiu Bizantin" după convertirea Sf. Constantin cel Mare pentru că exact acesta este momentul în care doctrina civilizatoare romană se transformă în doctrina universalistă creştină.
Aceasta a stat la baza organizării statale şi expanisioniste.
În cazul Bizanţului nu vorbim pur şi simplu de expansionism ci de expansionism misionar. Războaiele bizantine nu sunt războaie ale unei naţii, romane sau elene. Ele sunt războaiele unei supra-naţiuni, naţiune creştină.
Înspăimântătoarele poveşti de palat bizantine, de altfel, nu chiar aşa de neobişnuite nici chiar în timpurile moderne, reprezintă adeseori acte disperate de apărare a viziunii asupra fiinţei imperiului.
Ieşirile armiilor romee dincolo de limes-urile Romaniei, sunt încheiate invariabil cu tratate irenice care în negocieri nu uita să clarifice interesul romeilor faţă de creştini.
Pentru români e foarte important că pacea dintre Valens şi goţii din Gothia nord dunăreană prevedea explicit protejarea creştinilor fie goţi fie autohtoni.
Fie şi numai acest argument arată că civilizaţia bizantină nu e fascinantă pentru că este produsul unei naţiuni fie greacă, fie romană ci pentru că ea este "imperiul lui Dumnezeu pe pământ" cum frumos a zis-o Runciman. Imperiu care negociază cu duşmanii goţi soarta co-naţionalilor săi reali - creştinii- chiar dacă aceştia se credeau goţi.
Universalismul este şi visul politic de azi, doar că îl ştim sub nume diferite: Uniunea Europeană sau altă dată Globalizare.
Diferenţa este că universalismul bizantin nu s-a făcut în slujba unei convenţii ci sub autoritate divină şi în folosul celor de naţionalitate creştină.
Vă întrebaţi cum de au încăput atunci animozităţile latino-hellenice în această paradigmă creştină.
Tocmai din cauza acestui universalism.
Câtă vreme latinii, care de la Carol cel Mare nu prea aveau sănge latin ci gal sau germanic, au făcut doar mişcări teoretice percepute de Bizanţ ca trădări doctrinare au putut fi toleraţi, când au început să caute alianţe politice altele decât cele naturale, frăţeşti trădarea percepută a fost tocmai contra unităţii creştine şi contra conceptelor ce se fluturau ca stindarde pentru toţi creştinii.
Animozitatea grecilor pentru latini a apărut pentru că în vest se simţea slăbiciunea infiltrării puterii lumeşti împotriva celei divine.
Veţi spune că cezaro papismul nu e străin de politica bizantină. Ba da este! Basileul constantinopolitan avea toate legile si conduitele după Dumnezeu. Basileii erau adesea teologi iscusiţi şi dacă nu, atunci se înconjurau cu nume care stau scrise pe tomuri ce ar fi util să fie citite de politicienii europeni de azi.
S-a înşelat Bizanţul? Cruciada a IV a spune că nu, politica europeană chiar până azi spune la fel.
Îndepărtarea vest-europeană de idealul bizantin s-a produs atunci şi continuă şi azi.
Ca român cu sângele amestecat în vine mărturisesc că ideea mea cum că românii nu sunt vlahi sau daco-romani ci limeşi bizantini, adică supra-etnici creştini mi-e dragă.
Moştenirea bizantină a românilor nu vine din faptul că daco-romanii sau vlahii ar fi fost în nordul Dunării mereu sub administraţie bizantină ci pentru că s-au revendicat conaţionali cereşti, membrii ai Imperiului ceresc a cărui vremelnică oglindire pământească a fost Bizanţul de sub tronul basileului ce se voia executantul voii Basileului Ceresc.

2 comentarii:

Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.